(1)
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Αι επισκευαί του Δαφνίου. ΔελτίονΧΑΕ 1894, 2, 63-64.