(1)
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ Δ. Γ. Η Παναγία των Αθηνών. ΔελτίονΧΑΕ 1894, 2, 80-81.