(1)
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.; ΠΛΑΤΥΣ Ι. Γ.; ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗΣ Δ. Έκθεσις εξελεγκτικής επιτροπής. ΔελτίονΧΑΕ 1894, 2, 112-115.