(1)
ΛΑΜΠΑΚΗΣ Ε.; ΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ.; ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. Έκθεσις της επιτροπής της Μονής του Αγίου Ανδρέου προς τον Πρόεδρον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. ΔελτίονΧΑΕ 1894, 2, 131-134.