(1)
ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ Α.; ΚΑΠΡΑΛΟΣ Κ. Δ. Έγγραφον προς την Γενικήν Εφορείαν των Αρχαιοτήτων και Μουσείων. ΔελτίονΧΑΕ 1894, 2, 151.