(1)
ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ Α.; ΚΑΠΡΑΛΟΣ Κ. Δ. Έγγραφον προς τους κ.κ. Γ. Λαμπάκην, Αλεξ. Βαρούχαν και Ν. Διαμάντην. ΔελτίονΧΑΕ 1894, 2, 151-152.