(1)
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Δωρεαί εις το Χριστιανικόν Μουσείον κατά το έτος 1897. ΔελτίονΧΑΕ 2013, 3, 119.