(1)
ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. Μουσείον της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Έκθεσις περί των του Μουσείου και Περιηγήσεις του έτους 1902. ΔελτίονΧΑΕ 2013, 5, 7-10.