(1)
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Αρχαί της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1904. ΔελτίονΧΑΕ 2013, 6, 21.