(1)
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Εργασίαι του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 1905. ΔελτίονΧΑΕ 2013, 7, 10-14.