(1)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. Σπάνιες παραστάσεις από το βίο των αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στο καθολικό της μονής των Αγίων Τεσσαράκοντα στα Χρύσαφα Λακωνίας. ΔελτίονΧΑΕ 2013, 34, 203-214.