(1)
ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Κ. Ξυλόγλυπτα της ύστερης περιόδου των Παλαιολόγων από ναούς της δυτικής Μακεδονίας. ΔελτίονΧΑΕ 2016, 35, 375-402.