(1)
ΜΠΟΥΡΑΣ Χ. Η προσφορά του Μανόλη Χατζηδάκη στην Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία. ΔελτίονΧΑΕ 2011, 22, 45-46.