(1)
ΓΚΙΟΛΕΣ Ν.; ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ Σ.; ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. Νικόλαος Δρανδάκης. Ο βίος, η προσωπικότητα και το επιστημονικό του έργο. ΔελτίονΧΑΕ 2011, 27, 9-12.