(1)
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Βιβλιογραφία Γεωργίου Σωτηρίου. ΔελτίονΧΑΕ 1966, 4, .