(1)
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1926. Δωρηταί παρόντος τόμου. ΔελτίονΧΑΕ 2013, 3, .