(1)
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Δημοσιεύματα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. ΔελτίονΧΑΕ 1972, 6.