(1)
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Κατάλογος των μελών της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. ΔελτίονΧΑΕ 2013, 3, .