(1)
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Οπισθοσέλιδα. ΔελτίονΧΑΕ 2013, 3, .