(1)
ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ Σ.; ΧΑΛΚΙΑ Ε. Πρακτικά Ημερίδας. Από το Βυζάντιο στη νεώτερη εποχή: παράδοση και ανανέωση στην τέχνη. Μνήμη ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ. ΔελτίονΧΑΕ 2014, 33, 345-346.