(1)
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Ν. Η ανανέωση της βυζαντινής παράδοσης στα χειρόγραφα εικονογραφημένα χρησμολόγια του 16ου αιώνα. ΔελτίονΧΑΕ 2014, 33, 391-404.