ΜΠΟΥΡΑ (Natalia BOURA) Ν., & ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΥ (Aliki TSIRGIALOU) Α. (2018). Το αρχείο του Χαράλαμπου Μπούρα στο Μουσείο Μπενάκη: Η γνωστή και άγνωστη πλευρά του αρχιτέκτονα και η φωτογραφική ματιά ενός βυζαντινολόγου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, 17–28. https://doi.org/10.12681/dchae.18460