ΚΟΡΡΕΣ (Manolis KORRES) Μ. (2018). Αναχρησιμοποίηση λίθων. Ναός Παναγίας Γοργοεπήκοου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, 29–66. https://doi.org/10.12681/dchae.18462