ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ (Stavros MAMALOUKOS) Σ. (2018). Απο τον σχεδιασμό στην κατασκευή: Ζητήματα εφαρμογής στη βυζαντινή αρχιτεκτονική. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, 83–98. https://doi.org/10.12681/dchae.18470