ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Yiannis THEOCHARIS) Γ. (2018). Οι πηγές του μαρμάρου στην Αθήνα κατά την ύστερη αρχαιόοτητα. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, 99–110. https://doi.org/10.12681/dchae.18471