ΒΟΛΤΥΡΑΚΗ (Eleftheria VOLTYRAKI) Ε. (2018). Ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Σώτειρα του Κοττάκη) στην Αθήνα. Νεότερα στοιχεία και παρατηρήσεις. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, 153–166. https://doi.org/10.12681/dchae.18481