ΚΑΠΠΑΣ (Michalis KAPPAS) Μ. (2018). Νεότερα για τον ναό του Αϊ Στράτηγου (Ταξιάρχη) παρά την Καστανιά της Μεσσηνιακής Μάνης. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, 207–224. https://doi.org/10.12681/dchae.18491