ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ (Sotiris VOYADJIS) Σ. (2018). Τρούλλοι με δεκαεξάπλευρο τύμπανο. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, 237–250. https://doi.org/10.12681/dchae.18560