ΡΑΠΤΗΣ (Κonstantinos Th. RAPTIS) Κ. Θ. (2018). Αχειροποίητος Θεσσαλονίκης: Μια επανεξέταση των αφιερωματικών επιγραφών στα ψηφιδωτάτου τριβήλου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, 281–296. https://doi.org/10.12681/dchae.18563