ΒΑΣΣΗ (Olga VASSI) Ό. (2018). Ο Παλαιολόγειος ναός της Παναγίας Αγρελωπούσαινας στη Χίο: η μνημειακή ζωγραφική. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, 311–328. https://doi.org/10.12681/dchae.18565