ΑΣΠΡΑ-ΒΑΡΔΑΒΑΚΗ (Mary ASPRA-VARDAVAKI) Μ. (2018). Η λατρευτική εικόνα του πρωτομάρτυρα Στέφανου στη μονή του Σινά. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, 347–356. https://doi.org/10.12681/dchae.18571