ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ (Myrtali ACHEIMASTOU-POTAMIANOU) Μ. (2018). Παναγία Οδηγήτρια και τρεις Ιεράρχες. Αμφιπρόσωπη εικόνα του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, 357–374. https://doi.org/10.12681/dchae.18572