ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ(Euthymios N. TSIGARIDAS) Ε. Ν. (2018). Αμφίγραπτη εικόνα στο βυζαντινό μουσείο Καστοριάς. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, 375–386. https://doi.org/10.12681/dchae.18573