ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Alexandros ANAGNOSTOPOULOS) Α. (2018). Εικόνα του Χριστού Μεγάλου Αρχιερέα στη μονή Ρουσάνου Μετεώρων αποδιδόμενη στον Θεοφάνη τον Κρήτα. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, 387–398. https://doi.org/10.12681/dchae.18574