ΣΤΡΑΤΗ (Angeliki STRATI) Α. (2018). Η ζωγραφική του Δαβίδ του Σελενιτσιώτη στον ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Καστοριά (1727). Σχόλια και παρατηρήσεις. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, 399–414. https://doi.org/10.12681/dchae.18576