ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ (Nafsika PANSELINOU) Ν. (2018). Τρίπτυχο με την παράσταση της Παναγίας Ρόδον το Αμάραντον και Αγίων. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, 415–426. https://doi.org/10.12681/dchae.18577