ΛΙΑΚΟΣ Δ. (2018). Παρατηρήσεις σε παναγιάρια της μονής Βατοπεδίου (14ος-16ος αιώνες). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, 427–438. https://doi.org/10.12681/dchae.18578