ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ (Nano CHATZIDAKI) Ν. (2018). Ε. Ν. Τσιγαρίδας, Καστοριά. Κέντρο ζωγραφικής την εποχή των Παλαιολόγων (1360-1450). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, 455–457. https://doi.org/10.12681/dchae.18580