ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (Aggeliki Stavropoulou) Α. (2018). Μυρτάλη Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Οἰ τοιχογραφίες τοῦ ἔτους 1414 στὴ μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ Βίκου στὸ Ζαγόρι τῆς Ἠπείρου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, 458–460. https://doi.org/10.12681/dchae.18581