ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ (Panayotis L. VOCOTOPOULOS) Π. Λ. (2018). Χαράλαμπος Mπούρας, 17 Ἰουλίου 1933 ‒ 27 Ἰουλίου 2016. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, 1–4. https://doi.org/10.12681/dchae.18850