ΣΥΘΙΑΚΑΚΗ (Vassiliki SΥΤΗΙΑΚΑΚΙ) Β. (2019). Προκαταρκτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αρχαιολογικής έρευνας στον ναό του Αγίου Τίτου Γόρτυνας κατά τα έτη 2013-2015. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 40, 61–86. https://doi.org/10.12681/dchae.21809