ΣΤΡΑΤΗ (Angeliki STRATI) Α. (2019). Άγνωστες φορητές εικόνες του ζωγράφου Ιωάννη, γιου του Θεοδώρου, από τη Γράμμοστα, στην Καστοριά. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 40, 299–323. https://doi.org/10.12681/dchae.21835