ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Anastasia VASSILIOU) Α. (2019). Πρώιμη γραπτή κεραμική με πράσινο και καστανό χρώμα από το μεσοβυζαντινό Άργος. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 40, 373–400. https://doi.org/10.12681/dchae.21853