ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Pagona PAPADOPOULOU) Π. (2019). Παγώνα Παπαδοπούλου, «Βασιλική Πέννα, Ο θησαυρός Θήρα/1910: Μια συμβολή στην ιστορία της Μέσα Γωνιάς (στα αγγλικά). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 40, 448–450. https://doi.org/10.12681/dchae.21867