ΚΑΠΠΑΣ (Michalis KAPPAS) Μ., & ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ (Giorgos FOUSTERIS) Γ. (2023). Απεικονίσεις ἁγίου Λέοντος τοῦ νέου τοῦ ἐν Μεθώνῃ λάμψαντος: Η διάδοση της τιμής ενός αγίου στην υστεροβυζαντινή Πελοπόννησο και τη βενετική Κρήτη. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 42, 93–128. https://doi.org/10.12681/dchae.32389