ΜΠΟΥΡΑΣ Χ. (2011). Η αρχιτεκτονική της Παναγίας του Μουχλίου στην Κωνσταντινούπολη. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 26, 35–50. https://doi.org/10.12681/dchae.426