ΣΕΜΟΓΛΟΥ Α. (2011). Ο καλλιτεχνικός «δυϊσμός» στην εντοίχια εκκλησιαστική ζωγραφική του 16ου αιώνα στην Ελλάδα. Συμβολή στη μελέτη του γραπτού κοσμήματος. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 22, 287–296. https://doi.org/10.12681/dchae.312