ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. (2011). Παρατηρήσεις για ένα τοπικό «εργαστήρι» στην περιοχή της Επιδαύρου Λιμηράς. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 27, 193–206. https://doi.org/10.12681/dchae.482