ΣΚΩΤΤΗ Τ.-Π. (2011). Το όραμα του προφήτη Ησαΐα στο ψαλτήριο Βατοπεδίου 760 και η απεικόνιση του θέματος την εποχή των Κομνηνών. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 28, 181–192. https://doi.org/10.12681/dchae.585