ΞΑΝΘΑΚΗ Θ. (2011). Ο θεομητορικός κύκλος στον ναό της Αγίας Ματρώνας στην Κίμωλο. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 29, 169–184. https://doi.org/10.12681/dchae.618